Kaj je superlearning

Metodo superlearning je sredi 60.let razvil dr. Georgi Lozanov. Superlearning omogoča učenje tujih jezikov v najkrajšem času in na prijazen in sproščen način. Superlearning je celostni učni sistem, saj aktivira obe možganski polovici – logično racionalno mišljenje in istočasno tudi kreativno – igrivo stran. Superlearning aktivira neizrabljene sposobnosti posameznika in poveča motivacijo za učenje.

Učinkovitost superlearninga zagotavlja več komponent:
Popolna sproščenost
Večplasten način podajanja vsebine
Prijetna glasba
Prijetno vzdušje
Harmonija obeh možganskih polovic
Veliko komunikacije v tujem jeziku
Učenje in utrjevanje snovi  z govorjenjem
Sinteza teh komponent je naš celostni komunikativni sistem. Naučili se boste veliko besed in predvsem kreativnega sporazumevanja.

Učenje v alfa stanju:
Pri superlearningu se učite v sproščenem stanju, ki ga imenujemo alfa stanje. Značilno za to stanje so upočasnjeni možganski valovi:
Stres in napetosti pri učenju povzročajo blokade, pri sproščenem učenju v alfa stanju pa teh blokad ni in vsebina lahko nemoteno »priteka« v naše možgane in se globoko zasidra v spomin, ki ne zbledi.

Učenje z obema možganskima polovicama

Že pred mnogimi leti so nevropsihologi dokazali, da opravlja vsaka možganska polovica svoje naloge.   Leva je predvsem odgovorna za logično – abstraktno mišljenje, desna pa za kreativno asociativno mišljenje, za svet sanj, slik in domišljije.
Pri tradicionalnem učenju uporabljamo predvsem levo polovico. Sposobnosti desne tako ostanejo neizkoriščene. Lozanov je ocenil, da zaradi tega »izkoristimo« le 10% razpoložljive kapacitete možganov. Cilj naše metode je aktivirati potencial obeh polovic in tako čim bolj izkoristiti naše sposobnosti.

Leva možganska polovica
- analitično mišljenje
- logično mišljenje
- abstraktno mišljenje

Desna možganska polovica
- asociativno mišljenje
- domišljija
- kreativno mišljenje
Dolgoročni spomin
Kar se naučite z našo metodo, se usidra v spomin. Raziskave so pokazale, da je večina učencev po dveh letih obvladala še 60% naučenega po tej metodi. Primerjajte Lozanovo krivuljo pozabljanja in klasično krivuljo:

Povzeto po:
> Dr. Georgi Lozanov: Suggestology and Outlines of Suggestopedy, Gordon & Breach, New York 1978.